To participate in our free classes, please fill out the contact form.


What is meditation?

Meditation is a journey of self-discovery. By making the mind calm and quiet, we can go deep within and discover who we really are. Each moment can be experienced with an awakened heart, and give life a dimension of real joy and satisfaction. Our unlimited capacities as human beings can be manifested, and we learn how to effectively solve life’s problems and challenges.

There are many different kinds of meditation. Which one do you teach?

We call it “heart centre” meditation. We do not use a particular word or mantra. We try to gradually quiet the mind and enter into the spiritual heart. In the beginning we use various visualizations to help us in this process.

Who is Sri Chinmoy?

Sri Chinmoy is our meditation teacher. You can find more information about his life and philosophy on www.srichinmoy.org

Is this a religion?

Not at all. Meditation is simply a technique commonly used to look within. It is something every human being can learn to do, regardless of their faith. What we find once we look within differs according to the nature of each individual seeker.

Why is it free?

Peace and happiness is inner wealth – it cannot be bought and sold! But to gain this wealth requires sincerity and consistent effort on our part. That is the only fee. Sri Chinmoy’s students offer meditation classes as a public service. Once upon a time the class givers were also beginners; now they regard it as a privilege to be able to share with others the fruits they have discovered along this path of meditation. Meditation is something everyone can benefit from, and everybody should have the opportunity to try it out!

Do I need to bring anything?

If you can take a shower and put on clean, loose-fitting clothes, that is ideal. But if this is not possible for some reason, then it  is also fine. The most important thing is your sincere aspiration to learn something new about yourself.

What is the Sri Chinmoy Centre?

The Sri Chinmoy Centre is a group of individuals from different faiths and differentl walks of life who follow the path of meditation taught by Sri Chinmoy. By meditating together twice a week, and through various other activities in the realms of sports, music, humanitarian effort and peace activities, we strive to cultivate inner growth and to offer  harmony and positive energy to the world at large, which is a cornerstone in Sri Chinmoy’s philosophy.

Are there continuing meditation classes?

Our goal in offering meditation classes is to help you establish your own daily meditation practice. If you feel that our style of meditation is good for you and you would like to sincerely follow a path of meditation, then we offer continuing classes where we teach more about Sri Chinmoy’s path. “When we meditate, what we actually do is enter into the deeper part of our being. At that time we are able to bring to the fore the wealth that we have deep within us. Meditation shows us how we can aspire for something and then achieve it. If we practice meditation daily, then we can rest assured that the problems of our life, inner and outer, are solved.”                                                                                                                                                                                                                                                                                                         -Sri Chinmoy


 

Some of our class givers – Noen av våre kursgivere

pratul4.png Pratul Halper is from Austria. As a direct student of Sri Chinmoy, he has been meditating for over 20 years and given numerous meditation lectures and courses around Europe. He is also an excellent musician and singer, and has with the group Arthada & Friends given many concerts and released several albums.

Pratul Halper er fra Østerrike. Som direkte elev av Sri Chinmoy, har han meditert i over 20 år og gitt flere meditasjonskurs rundt om i Europa. Han er også en utmerket musiker og sanger og har med gruppen Arthada & Friends gitt mange konserter og utgitt flere cder.

 


 

Om våre meditasjonskurs  

Om våre meditasjonskurs Vi har gratis begynnerkurs i meditasjon som starter i Oslo denne høsten. For å finne ut mer om disse, vennligst bruk kontaktskjemaet til web-siden. Disse kursene blir gitt av elever av Sri Chinmoy og er alltid gratis. De vil gjennomgå meditasjon med musikk, poesi og sport – samt mange tema rundt det å sette opp din daglige meditasjonspraksis.

Det finnes mange former av meditasjon. Hva praktiserer dere?

Vi kaller det ‘meditasjon på hjertet.’ Vi benytter ikke et spesielt ord eller mantra, men forsøker å gradvis stilne sinnets tanker og fokusere på det åndelige hjerte. Til å begynne med bruker vi ulike teknikker og visualisasjoner for å hjelpe denne prosessen.

Hvem er Sri Chinmoy?

Sri Chinmoy er vår meditasjonslærer. For mer informasjon om hans mangfoldige liv besøk: www.srichinmoy.org

Er dette en religion?

Overhodet ikke. Meditasjon er ganske enkelt en måte å se sitt indre -uavhengig av hvilken religion eller trosretning en praktiserer. Hva en finner i meditasjonens dyp vil variere da hvert enkelt menneske har en særegen indre natur.

Hvorfor er kursene gratis?

Fred og glede er ikke noe som kan kjøpes og selges. Den eneste ’avgiften’ er vår indre lengten og en regelmessig meditasjonspraksis.

For Sri Chinmoys elever, som selv en gang var nybegynnere, er det en inspirasjon og glede å kunne dele de gaver de har funnet på meditasjonens vei. Meditasjon er noe alle kan ha nytte av og burde ha mulighet til å prøve!

Behøver jeg å ta med meg noe til kurset?

Det er ideelt om du har mulighet til å dusje og ta på deg rene løs-sittende klær før meditasjonen, men om du kommer rett fra jobben er dette også helt greit. Det viktigste er din gode motivasjon!

Hva er Sri Chinmoy Senter?

Dette meditasjonsenteret består av enkeltmennesker fra mange land som følger Sri Chinmoys filosofi. Gjennom felles meditasjon et par ganger i uken, samt aktiviteter innen idrett, musikk, humanitær hjelp og fredsarbeid fostres den indre vekst. Samtidig spres harmoni og positiv energi i verden. Det å bidra med noe for verdens framgang er en viktig del av Sri Chinmoys filosofi.

Finnes det oppfølging etter kurset?

Vi håper at alle deltagere snart vil ha etablert sin egen meditasjonspraksis etter kursets varierte og praktiske veiledning. For de som ønsker å lære mer om Sri Chinmoys filosofi,  tilbys et oppfølgningskurs hvor hans meditasjonsvei, Hjertets Vei, vil bli presentert.

”Når vi mediterer, det vi faktisk gjør er å gå inn i en dypere del av vår eksistens. Da kan vi bringe frem de skatter vi har i vårt indre. Meditasjon viser oss hvordan vi kan lengte etter noe, for så å oppnå dette målet. Om vi praktisere meditasjon daglig, kan vi være sikker på at alle våre problemer her i livet, indre som ytre, vil finne en løsning.”                                                                                                                                                                                                                                                                                      – Sri Chinmoy